ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
Page size:
select
 291 items in 25 pages
2830 تست سامانه (بدون امتیاز) دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/11/22
2799 تغذیه در بیماران التهابی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/11/01
2798 پرخاشگری در کودکان و نوجوانان دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/10/19
2797 مسمومیت های غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/10/20
2795 چگونه مشکلات دهانی بیماران سرطانی را مدیریت کنیم دانشگاه علوم پزشکی یزد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/11/15
2785 نقش گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی در اختلالات گوارشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/10/30
2784 اصول تصویر برداری ایمپلنت دندانی دانشگاه علوم پزشکی همدان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/10/25
2782 تیروئید حاملگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/10/20
2780 نیدل استیک دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/11/15
2772 اصول آموزش بیمار دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/09/25
2771 آزمایش گازهای خون شریانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/10/29
2711 مشاهده عینی رفتار نوزاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/09/18